Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezménye

A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2017. január 1-től az előzetes bejelentést követően (!) a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó személygépkocsira D1 kategóriában e-matricát váltani.

 

Kedvezményes e-matrica vásárlás

  1. Feltétele, hogy a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy, ill. a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy, vagy annak hozzátartozója (egy háztartásban élő) legyen.
  2. Az üzembentartó a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó bejelentését előzetesen a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásába kell megtennie.

Fontos, hogy a bejelentésről az üzembentartónak kell gondoskodnia, és a kedvezményes (D2 helyett D1 díjkategóriájú) e-matricát csak ezt követően jogosult megváltani.

 

További tudnivalók

  • A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására.
  • A jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.

  • A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra érvényesítheti.

  • A jogosult személyek a jövőben a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.

  • Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 személygépkocsi utánfutót vontat, az "U" kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani.

  • Amennyiben a kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.

  • Egyéb, kedvezménnyel kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó.

  • A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (BM NYHÁT) tájékoztatója ide kattintva érhető el. Az ügyintézés részleteiről kérjük, hogy az illetékes hivataloknál érdeklődjenek, mert a tájékoztatás nem teljeskörű.