Átírás szolgáltatás

Amennyiben úthasználati jogosultsággal rendelkező járműve tulajdonjogát év közben átruházza vagy a használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik (pl. eladásra kerül sor), bruttó 1.470,- szolgáltatási díj ellenében kérhető a jogosultság érvényesítése (átírása) más, azonos díjkategóriába tartozó járműre.

Az úthasználati jogosultság akkor is átírható, ha Ön hitelt érdemlően igazolja, hogy az átírásban érintett mindkét jármű vonatkozásában egyidejűleg jogosult nyilatkozatot tenni.

Az érvényesség megkezdését követően ezen a módon csak a havi és az éves e-matrica írtható át (megyei matrica átírása másik járműre, de csak ugyanarra a megyére lehetséges), a heti jogosultságot csak az érvényesség megkezdése előtt lehet átírni.

Ha a két jármű nem esik azonos díjkategóriába, az átírás a díjkategória-különbözet megfizetésével lehetséges, azzal, hogy a különbözetet az érvényesség teljes időtartamára kell megfizetni.

Amennyiben az átírandó rendszámra éves jogosultság visszamenőleges vásárlásával pótdíjak visszavonása történt, úgy a szolgáltatás nem elvégezhető.

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen az alábbi folyamat alapján.

 • Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, tüntesse fel: ÁTÍRÁS E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazását (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok).
 • Amennyiben az új tulajdonos nem a jelenlegi gépjármű/e-matrica tulajdonosa, úgy szükség van egy lemondó nyilatkozatra a jelenlegi tulajdonostól.
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, csatolja a vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényről készült fotót vagy pdf dokumentumot vagy a visszaigazoló e-mail üzenet képét vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítés képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Kérjük, csatolja az új jármű forgalmi engedélyének mindkét oldaláról fotót, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.
  Ezen adatokra az új gépjármű díjkategóriájának megállapítása érdekében van szükség. Amennyiben Ön a felsoroltakon túl további – személyes – adatokat hoz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tudomására, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont 2.2.3. pont alatt megtalálható, levelezés útján történő ügyintézésre irányadó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje
 • Tulajdonjog változás esetén: kérjük, csatolja a jármű eladását igazoló dokumentumot, amely a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala által érkeztetett vagy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, vagy azt a teljes bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő jogviszony megszűnt.
 • Amennyiben nem tulajdonos változás miatti a jogosultág átírása, kérjük, csatolja a korábbi jármű engedélyének mindkét oldaláról fotót is.
 • Az Ügyfélkapun keresztül bejelentett tulajdonos vagy üzembentartó változás igazolására az elektronikusan visszaérkező igazolás, vagy határozat megküldése is elegendő.
 • Az eljárás szolgáltatási díj (1.470,-Ft) befizetésének igazolása. Átutalás adatai:
  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt;
  K&H Bank 10402142-49555557-57541375
  Közlemény: „Szolgáltatás” és az érintett rendszám feltüntetése.

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)