EETS és útdíjszolgáltatók

Az elektronikus útdíjszedésre vonatkozó uniós szabályok célja, hogy javítsa az útdíjszedés működéséért felelős rendszerek átjárhatóságát, valamint elősegítse az Európai Unióban az útdíjfizetés elmulasztásával érintett járművekre, valamint azok tulajdonosaira és üzemben tartóira vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjét Az Európai Parlament és a Tanács 2019/520 irányelve tartalmazza többek között az EETS díjszedési területekre vonatkozó lehetséges műszaki megoldásokat, az EETS szolgáltatók nyilvántartásba vételét, jogait és kötelezettségeit, valamint az útdíjszedők jogait és kötelezettségeit is.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., mint a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet által kijelölt magyarországi elektronikus útdíjszedési területen útdíjszedői feladatokat ellátó szervezet kötelezettsége a díjszedési területére vonatkozó területi nyilatkozat készítése és karbantartása.

Területi nyilatkozat

EETS ÁSZF

Letölthető formanyomtatványok

Szándéknyilatkozat

Nyilatkozat átlátható szervezeti minőségről

Nyilatkozat pénzügyi beszámoló közzétételéről

Titoktartási nyilatkozat

Egyéb dokumentumok

Útdíjszedőként való nyilvántartásba vétel

Egyetemes útdíjszolgáltatóként való nyilvántartásba vétel

Magyarországon elérhető EETS szolgáltatók és útdíjszolgáltatók