Ellopott gépjármű, gazdasági totálkár

Úthasználati jogosultság módosítása

Amennyiben a jogosultsággal rendelkező gépjárművét ellopták, vagy gazdasági totálkárt szenvedett, a szükséges dokumentumok megküldése mellett az átírás szolgáltatás elvégezhető.

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen az alábbi folyamat alapján.

 • Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, tüntesse fel: ELLOPOTT GÉPJÁRMŰ vagy GAZDASÁGI TOTÁLKÁR E-MAILBEN 
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazását (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok).
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Amennyiben rendelkezésre áll, csatolja a vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényről készült fotót vagy pdf dokumentumot, vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítés képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Kérjük, csatolja az új jármű forgalmi engedélyének mindkét oldaláról készült fotót, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.
  Ezen adatokra az új gépjármű díjkategóriájának megállapítása érdekében van szükség. Amennyiben Ön a felsoroltakon túl további – személyes – adatokat hoz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tudomására, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont 2.2.3. pont alatt megtalálható, levelezés útján történő ügyintézésre irányadó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje.
 • Kérjük, csatolja a rendőrségi feljelentést/igazolást a lopásról, vagy a biztosító által kiállított igazolást a gazdasági totálkár tényéről.
 • Kérjük, csatolja az eljárás szolgáltatási díj (1 470,-Ft) befizetésének igazolását. Átutalás adatai:
  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt;
  K&H Bank 10402142-49555557-57541375
  Közlemény: „Szolgáltatás” és az érintett rendszám feltüntetése.

Az eljárás lefolytatásának nem akadálya, ha az eredeti ellenőrző szelvény megsemmisült vagy elveszett.

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)