Fontos változások a díjfizetési rendszerben

Az e-útdíj és e-matrica rendszereket egyaránt érintő szabálymódosítások lépnek életbe 2018 végén, illetve 2019 elején a hazai díjköteles úthálózat használatára vonatkozóan.

Új díjfizetős útszakaszok

2019. január 1-jén több új, 2018 folyamán átadott gyorsforgalmi és főúti szakasszal bővül a díjköteles utak köre. Az e-matrica rendszerben a díjköteles úthálózat hossza az eddigi 1356 km-ről közel 1380 km-re, a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszerben pedig 6880 km-ről 6914 km-re nő (az elemi szakaszok száma utóbbi esetben az eddigi 2462-ről 2474-re változik). Az alábbi táblázat tartalmazza az új díjfizetős szakaszokat.

Út megnevezése

Út hossza (km)

Díjfizetős
az e-útdíj rendszerben

Díjfizetős
az e-matrica rendszerben

M4 gyorsforgalmi út (M0-Cegléd és Cegléd - Abony közötti szakasz)

8,2

IGEN

NEM

M25 autóút északi ütem

4,0

IGEN

NEM

M35 autópálya (481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti szakasz)

18,7

IGEN

IGEN

M4 autópálya (Berettyóújfalu - 47. sz. főút)

3,7

IGEN

IGEN

471. sz. főút (Hajdúsámson elkerülő)

8,6

IGEN

NEM

445. sz. főút (M5 és 5. sz. főút között)

3,4

IGEN

NEM

A díjfizetős szakaszok teljes listáját az e-útdíj rendszerben a 25/2013. (V.31.) NFM rendelet 1. számú melléklete, az e-matrica rendszerben a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

Terelőút mentességének megszűnése

A 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj rendszert érintő fontos változás, hogy 2018. december 25-től megszűnik a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszok díjmentessége.

A díjköteles útszakasz terelőútként történő kijelölése a 2018 végéig érvényes szabályozás szerint automatikus díjmentesítéssel jár. Az eddigi jogszabály nem tett kivételt az alkalmi terelés és a fix terelés között sem, illetve annak figyelembevételére sem volt mód, ha valaki eleve a terelőútként kijelölt útvonalon közlekedett volna.

Tekintettel arra, hogy ez utóbbi esetben a díjmentesítés az érintett járművekre vonatkozóan nem indokolt, az új szabályozás megszünteti ezt a lehetőséget. Ezzel párhuzamosan arról rendelkezik, hogy alkalmi (31 napnál nem hosszabb) terelésnél a terelőúton közlekedő teherjárművek akkor is mentesüljenek a bírság kiszabása alól, ha útdíjfizetési kötelezettségüknek az adott szakasz tekintetében nem tettek eleget (tehát nem vásároltak viszonylati jegyet vagy fedélzeti eszköz használata esetén nem rendelkeznek elegendő egyenleggel).

Az ezzel kapcsolatos szabályozás az e-matrica rendszerben változatlan marad, vagyis az autósoknak továbbra sem kell útdíjat fizetni azoknak az egyébként díjköteles útszakaszoknak a használatáért, amelyeket a közútkezelő terelőútként jelölt ki.

Szigorodik a környezetvédelmi kategória besorolás

Szintén az e-útdíj rendszert érintő fontos szabálymódosítás, hogy 2019. január 1-től szigorodik a gépjárművek környezetvédelmi kategória besorolása. A legkedvezőbb díjszinttel rendelkező A‑kategóriába az eddigiekkel ellentétben már csak az EURO V vagy az ennél magasabb osztályú motorral felszerelt járművek kerülhetnek. A szabálymódosítás indoka a „szennyező fizet elv” nagyobb mértékű érvényre juttatása és az elmúlt években a motorokat érintő autóipari fejlesztések figyelembevétele.

A 3,5 tonna feletti teherjárművek környezetvédelmi kategóriájának új besorolása:

  • A kategória: legalább EURO V besorolású motorral felszerelt gépjárművek
  • B kategória: EURO II, EURO III és EURO IV besorolású motorral felszerelt gépjárművek
  • C kategória: EURO I és rosszabb besorolású motorral felszerelt gépjárművek

A kategóriák szerinti differenciálás tényezők az útdíj mértékének meghatározásához:

Környezetvédelmi kategória

J2-J3 díjkategória

J4 díjkategória

A kategória

0,85

0,85

B kategória

1,0

1,0

C kategória

1,15

1,2

Az útdíj mértéke kilométerenként 2019. január 1-től a fenti környezetvédelmi besorolásokat és a differenciáló tényezőket figyelembe véve (bruttó):

Környezetvédelmi

osztály

J2

J3

J4

Gyorsforgalmi út

Főút

Gyorsforgalmi út

Főút

Gyorsforgalmi út

Főút

A

47,12 Ft

20,04 Ft

66,11 Ft

34,71 Ft

102,34 Ft

63,84 Ft

B

55,44 Ft

23,58 Ft

77,78 Ft

40,83 Ft

120,40 Ft

75,10 Ft

C

63,76 Ft

27,12 Ft

89,45 Ft

46,95 Ft

144,48 Ft

90,12 Ft

A járműszerelvényekre vonatkozó szabályváltozások

Több ponton módosul a pótkocsikkal kapcsolatos szabályozás az e-matrica rendszerben.

Lényeges újdonság, hogy a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó járműre 2019 elejétől a pótkocsikra érvényes jogosultságot (U díjkategória) is meg lehet vásárolni (a D2-es vagy B2-es jogosultság mellett). A rendelkezés könnyebbséget jelent az autósoknak, akik a vontatóra megváltott U díjkategóriájú e‑matrica segítségével bármilyen vontatmánnyal közlekedhetnek.

A változások másik része a járműszerelvények jogosulatlan úthasználata esetében kiszabható pótdíj mértékét és az ennek megfizetésére kötelezhetők körét érinti. Az új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

A leírtakkal összhangban némileg módosul a díjrendelet azon része, amely a pótdíj és a pótdíjkülönbözet mértékét szabályozza.

A pótdíj mértéke 2019. január 1-től: 

Díjkategória

Alap pótdíj
(60 napon belül megfizetve)

Emelt pótdíj
(60 napon túl fizetve)

D1M

7500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2

14 875 Ft

59 500 Ft

B2

66 925 Ft

267 700 Ft

A pótdíjkülönbözet mértéke 2019. január 1-től:

Megváltott
díjkategória

Irányadó
díjkategória

Pótdíjkülönbözet
60 napon belül megfizetve)

Pótdíjkülönbözet
(60 napon túl megfizetve)

D1

D2

7500 Ft

30 000 Ft

D2

D2 + U

7500 Ft

30 000 Ft

B2

B2 + U

7500 Ft

30 000 Ft

D1 / D2 / U

B2

52 050 Ft

208 200 Ft