Gyakran ismételt kérdések

Év eleji változások

 • Új díjfizetős útszakaszok?

Több új, 2018 folyamán átadott és 2019. január 1-jével átadandó gyorsforgalmi és főúti szakasszal bővül a díjköteles utak köre. Az e-matrica rendszerben a díjköteles úthálózat hossza az eddigi 1356 km-ről közel 1380 km-re. Az új szakaszokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Út megnevezése

Út hossza (km)

M35 autópálya (481. sz. főút - Berettyóújfalu közötti szakasz)

18,7

M4 autópálya (Berettyóújfalu - 47. sz. főút)

3,7

A díjfizetős szakaszok teljes listáját az e-matrica rendszerben a 37/2007. (III.26.) GKM rendelet 2. számú melléklete>> tartalmazza.

 • Járműszerelvényekre vonatkozó szabályváltozások?

Több ponton módosul a pótkocsikkal kapcsolatos szabályozás az e-matrica rendszerben.

Lényeges újdonság, hogy a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó járműre 2019 elejétől a pótkocsikra érvényes jogosultságot (U díjkategória) is meg lehet vásárolni (a D2-es vagy B2-es jogosultság mellett). A rendelkezés könnyebbséget jelent az autósoknak, akik a vontatóra megváltott U díjkategóriájú e‑matrica segítségével bármilyen vontatmánnyal közlekedhetnek.

A változások másik része a járműszerelvények jogosulatlan úthasználata esetében kiszabható pótdíj mértékét és az ennek megfizetésére kötelezhetők körét érinti. Az új szabályozás értelmében, ha sem a járműszerelvény D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó vontató járműve, sem pótkocsija (U díjkategória) nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal, akkor az eddigiektől eltérően nem két, hanem csak egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik, amelynek megfizetésére a vontató jármű üzembentartója vagy tulajdonosa kötelezhető. Abban az esetben is az üzembentartó vagy a tulajdonos köteles megfizetni a kirótt pótdíjat, ha a vontató jármű igen, a vontatmány viszont nem rendelkezik úthasználati jogosultsággal.

A leírtakkal összhangban némileg módosul a díjrendelet azon része, amely a pótdíj és a pótdíjkülönbözet mértékét szabályozza. Ezekről a honlap Pótdíj menüpontja>> alatt lehet tájékozódni.

2018. október 1-i árváltozás

 • Mely e-matrica típusok ára emelkedett?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) rendelete értelmében 2018. október 1-én - a D1M (motorkerékpár) kategória kivételével - valamennyi díjkategóriában változott a 10 napig érvényes heti jogosultság ára.

Az új árakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Díjkategória

Régi ár

Új ár

D1

2 975 Ft

3 500 Ft

D2

5 950 Ft

7 000 Ft

B2

13 385 Ft

15 500 Ft

U

2 975 Ft

3 500 Ft

 • Mi változott még?

Az áremelkedés kizárólag a heti e-matricát érintette, a többi típus továbbra is ugyanazon az áron érhető el. Egyéb érdemi változás nem lépett életbe 2018. október 1-jén.

 

Általános tudnivalók

 • Mire kell odafigyelni a vásárlás során?

A tipikus felhasználói tévesztések elkerülése érdekében a vásárlás során érdemes odafigyelni arra, hogy az e-matricát a megfelelő díjkategóriában váltsuk meg. A díjkategóriák a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzések (J, F.1 és S.1. mezők) alapján állapíthatók meg.

Vásárlás során, még az e-matrica kifizetése előtt a díjkategória mellett feltétlenül ellenőrizzük a rendszám, felségjelzés helyességét és az érvényességi időt. Személyes vásárlás esetén az ügyfél aláírásával, internetes, ill. mobilról történő tranzakció során pedig elektronikus válaszüzenetében igazolja vissza az adatok helyességét. 

 •  Mikor kell megvásárolnom az e-matricát?

A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről. Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete minden esetben a vásárlás időpontja (nap/óra/perc). Azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat. 

 • Meddig kell megtartani az ellenőrző szelvényt / nyugtázó üzenetet?

A vásárlás után kapott ellenőrző szelvényt, illetve nyugtázó üzenetet az e-matrica érvényességének utolsó napjától számított 2 évig javasolt megőrizni.   

 • Hogyan tudhatom meg, hogy van-e érvényes matricám, ha a szelvényt nem találom.

Az e-matrica pillanatnyi érvényességéről tájékoztatást nyújtunk telefonos, személyes ügyfélszolgálatainkon, és e-mailben az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen.

 • Milyen kedvezmények vonatkoznak a nagycsaládosokra és mozgáskorlátozottakra?

Előzetes bejelentést követően a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó gépjárműre D1 kategóriában e-matricát váltani. További részletes információ itt található. 

 • Mi a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményes e-matrica vásárlásának feltétele? 

A D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi tulajdonosa vagy üzembentartója legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesülő személy, illetve a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy vagy annak hozzátartozója (egy háztartásban élő) kell legyen.

A részleges díjmentesség kizárólag azon gépjárműre vonatkozik, illetve áll fenn, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett, és kizárólag arra az időszakra, ameddig az a nyilvántartásban részleges mentességre jogosultként szerepel. További részletek itt találhatók>>

 • Előzetes bejelentés nélkül igénybe lehet-e venni a kedvezményes e-matrica vásárlási lehetőséget?

Nem. A nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményes e-matrica vásárlásához kiemelten fontos, hogy az üzembentartó előzetesen bejelentse a jogosultságát megalapozó adatokat a közlekedési igazgatási hatóság felé. Így kerülhet be a mentességi nyilvántartásába, ami feljogosítja a kedvezményes (D2 helyett D1 kategóriájú) e-matrica vásárlásra. Tehát az arra jogosultak a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.

Amennyiben az érintett autós nem jelenti be előzetesen erre vonatkozó igényét, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1-es e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a nyilvántartásba vételét, úgy az azt megelőző közlekedése a D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után. További részletes információ itt található.

 • Meddig érvényes a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásba vétele esetén a kedvezmény igénybevételének jogosultsága?

A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani.

A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására. A jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével szűnik meg. További részletes információ itt található.

 • A nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményével megvásárolt e-matricával közlekedve kell-e fizetni az utánfutó vontatása esetén?

Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 gépjármű utánfutót vontat, az U kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani. További részletes információ itt található. 

 

Díjkategóriák

 • Milyen járműtípusokra lehet megyei matricát váltani?

A megyei matrica a D1, D2, B2 és U díjkategóriákban érhető el. A D1 kategóriába tartozó személyautók, valamint a D2 és B2 kategóriába tartozó járművekhez kapcsolt, U kategóriába tartozó vontatmányok (utánfutó) esetében az e-matrica 5 ezer forintba kerül. A hétnél több személy szállítására is alkalmas, D2 kategóriába tartozó gépjárművekre (pl. kisbuszokra, lakóautókra és haszongépjárművekre) évi 10 ezer forintért vásárolható azonos tartalmú úthasználati jogosultság. A B2 kategóriába tartozó autóbuszok megyei matricája 20 ezer forintba kerül.

Az e-matrica díjtáblázat honlapunkon itt elérhető. 

 • Van-e megyei matrica motorokra?

A motorokra a D1 díjkategóriában lehet megyei jogosultságot váltani. Emellett a motorkerékpárosok a számukra elérhető kedvezményes, 1470 forintos heti (10 napos) matrica megvásárlásával is fizethetnek az úthasználatért.

 • A személygépjárművel vontatott utánfutóra is külön kell fizetni?

Amennyiben a gépjármű a D1 kategóriába tartozik, úgy a vontatmányra nem kell külön e-matricát váltani. A D2 vagy B2 kategóriába tartozó járművekkel vontatott utánfutó után az U kategóriában külön kell jogosultságot váltani az utánfutó rendszámára.

Lényeges újdonság, hogy a D2 vagy B2 díjkategóriába tartozó járműre 2019 elejétől a pótkocsikra érvényes jogosultságot (U díjkategória) is meg lehet vásárolni (a D2-es vagy B2-es jogosultság mellett). A rendelkezés könnyebbséget jelent az autósoknak, akik a vontatóra megváltott U díjkategóriájú e‑matrica segítségével bármilyen vontatmánnyal közlekedhetnek.

 • Ha egy 9 személyes gépjárműben csak 7-en ülnek, akkor is D2 jogosultságot kell vásárolni?

Igen. A D2 kategóriába történő sorolás nem a ténylegesen szállított személyek száma vagy az utazás célja szerint, hanem a forgalmi engedélyben szereplő adatok alapján történik. A forgalmi engedélyben szereplő hatósági jelzések és a díjkategóriák összehasonlítására szolgál az itt elérhető táblázat.

 • Egy 9 személyes gépjárművel utánfutót húzok. Milyen e-matricát kell váltanom?

Ez a gépjármű a D2 kategóriába sorolandó, amely mellé az utánfutóra külön szükséges U kategóriájú jogosultságot váltani, az utánfutó rendszámára.

 • A forgalmi engedély alapján honnan lehet tudni, melyik díjkategóriába tartozik a jármű?

Az úthasználati jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni (J, F.1 és S.1. mezők).

A járműben szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés (S.1. – ülések száma vezetővel) és nem a járműben aktuálisan látható ülések száma alapján kell megállapítani. A D2 és B2 kategóriába tartozó járművek esetében - amennyiben vontatást végeznek - az utánfutóra (pótkocsira) külön U kategóriás e-matrica megváltása szükséges, a pótkocsi forgalmi rendszámára. 

 

Díjköteles úthálózat

 • Milyen utakra érvényesek a megyei matricák? 

A díjköteles hálózat megismerésében az országos és megyei térképek segítenek eligazodni, ezeknek köszönhetően az autósok felmérhetik, mely útszakaszokon jogosultak egy adott megyei matricát használni.

Az egyes megyékre vonatkozó térképek a megye közigazgatási határán belül húzódó gyorsforgalmi úthálózatot ábrázolják. A díjköteles gyorsforgalmi utakat minden esetben piros vonal jelzi, a díjfizetés nélkül használhatóakat pedig zöld. A térképeken feltüntetésre kerültek azok a csomópontok, ameddig az adott megyei matricával a díjköteles úthálózat használható. Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az ennek használatára jogosító e-matricával a következő megyében található első csomópontig  lehet jogszerűen használni. Ezt követően a gyorsforgalmi úthálózat igénybe vétele kizárólag a szomszédos megyére érvényes matricával, vagy a teljes úthálózat használatára jogosító hagyományos időalapú (pl. heti-10 napos jogosultság) termék birtokában lehetséges. 

 • Mi történik, ha tévedésből átlépek egy megyehatárt, ahova nincs éves megyei matricám?

Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az annak használatára jogosító e-matricával a következő megyében található első csomópontig  lehet jogszerűen használni. Ezt követően a gyorsforgalmi úthálózat igénybe vétele kizárólag az érintett szomszédos megyére érvényes matricával, vagy a teljes úthálózat használatára jogosító hagyományos időalapú (pl. heti-10 napos jogosultság) termék birtokában lehetséges. Ennek hiányában jogosulatlan úthasználat történhet, amely pótdíjfizetési kötelezettséget vonhat maga után.

 • Pontosan mely szakaszok díjmentesek?

Néhány kivétellel a teljes gyorsforgalmi hálózat (tehát az M betűvel és sorszámmal jelölt utak) mindegyikének használata díjköteles.

A következő szakaszok használhatók díjmentesen:

                      ~ az M0 autóút alábbi szakaszai:

                         o  az 1. számú főút és az M5 autópálya közötti szakasz,

                         o  az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) és az M3 autópálya közötti szakasz,

                         o  Megyeri híd (a 2. számú főút és a 11. számú főút közötti szakasz),

                      ~ az M31 autópálya,

                      ~ az M60 autópálya Pécs délnyugati elkerülő szakasza az 58. és 5826. számú utak között,

                      ~ az M8 autópálya,

                      ~ az M9 autóút 6. számú főút és az 51. számú főút közötti szakasza,

                      ~ az M9 autóút (61. számú főút jelzés) Kaposvárt elkerülő szakasza,

                      ~ az M4 autóút (4. számú autóút jelzés) Vecsés-Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza.

A díjköteles szakaszok térképe itt megtalálható.

 •  Milyen megyei matricával használhatók a megyehatáron található autópálya-csomópontok?

A megyei matrica hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes. Az eligazodásban segítenek a megyei térképek, valamint táblázatos formában a díjrendelet 2. számú melléklete.

 • Kell-e külön matricát vásárolni, ha a főváros közigazgatási határán belüli autópályát használjuk? 

Nem, nincsen sem Budapestre, sem más megyei jogú városra érvényes matrica. A főváros közigazgatási határán belüli (de külterületi) autópályák, autóutak (pl. M0, M3, M5, M6 egyes szakaszai) a Pest megyére szóló jogosultsággal használhatóak. 

 • Az M1/M7 bevezető szakaszán található bevásárlóközpontokhoz csak matricával lehet eljutni? 

Igen, ha azokat autópályán közelítik meg. A Pest megyei matrica használatával azonban nemcsak ezek a szakaszok, hanem a megyei hálózat minden eleme használható.  

 • Az M0 autóút Megyeri hidat érintő szakasza mettől meddig díjmentes?  

Az M0 autóút Megyeri hidat érintő szakasza a 11. számú főúttól a 2. számú főútig (a közúti táblázás szerinti 75-ös, Dunakeszi-Újpest lehajtóig) díjmentes.  

 • Az M0 autóúton közlekedve a Megyeri hídról melyik csomópontnál lehet lejönni díjfizetés nélkül?

Az M0 autóút Megyeri hidat érintő szakasza a 11. számú főúttól a pesti oldalon az első lehetséges lehajtóig, azaz a 2. számú főútig (Dunakeszi-Újpest lehajtó, a táblázás szerinti 75-ös) díjmentes. 

 • A 4-es útnak melyik szakasza fizetős? 

Az M4 autóút (4. sz. főút) Vecsés és Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út közötti szakasza (19+550 km szelvény és 20+518 km szelvény közti szakasz) díjmentesen használható a repülőtér megközelíthetősége érdekében. Azonban az M4 autóút (4. számú főút jelzés)  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető út és az Üllő – Gyömrő (4603 j. út) csomópont (20+518 km szelvény és 29+160 km szelvény) közötti szakasza már csak díj ellenében használható. Ugyanez igaz az újonnan átadott, Berettyóújfalu és a 47. számú főút közötti szakaszra is. A 4-es út másik Pest megyei szakasza továbbra sem fizetős. 

 • A NÚSZ ügyfélszolgálatai megközelíthetők díjmentesen használható utakon keresztül is?

Bár a legegyszerűbb valóban a díjköteles útszakaszon való megközelítés, Társaságunk minden ügyfélszolgálatához el lehet jutni díjmentesen használható útszakaszokon is.

 • A főpályával párhuzamos gyűjtő-elosztó pályán is fizetni kell? 

A gyűjtő-elosztó pálya az autópálya csomópont részét képezi. A csomóponti ágak pedig díjmentesek. A díjfizetési kötelezettség a főpályára vonatkozik. 

Ilyen értelemben például a M35-ös autópálya Debrecen környéki szakaszának Kishegyesi út csomópontot – 33. sz. főút csomópontot – 354. sz. főút csomópontot érintő gyűjtő-elosztó pályája díjmentesen használható, de fontos, hogy az az autós, aki ráhajt a főpályára, már rendelkezzen érvényes e-matricával. 

Ugyanez a helyzet az M5 autópálya fővárosi kivezető szakaszán, ahol a bevásárlóközpontok a gyűjtő-elosztó pályán keresztül díjmentesen megközelíthetők a belváros felől, és onnan visszafelé a gyűjtő-elosztó pályán közlekedve díjmentesen elérhető a belváros. A főpályára hajtva azonban rendelkezni kell érvényes e-matricával. 

 • Az M7-es autópályán haladva a Veszprém megyei matricát is meg kell venni azért a rövid szakaszért? 

Az adott megye gyorsforgalmi úthálózatát az ennek használatára jogosító e-matricával a következő megyében található első csomópontig  lehet jogszerűen használni. Az eligazodásban segítenek a megyei térképek, valamint táblázatos formában a díjrendelet 2. számú melléklete.

Így az M7-es autópálya rövid, Veszprém megyei szakasza a szomszédos Fejér vagy Somogy megyei matricákkal vehető igénybe. Továbbra is megváltható azonban a Veszprém megyei matrica, mely a Polgárdi (80-as számú) és Siófok kelet (98-as számú) csomópontja között jogosít fel az M7 autópálya használatára.

 • Az M5 autópálya a röszkei határállomásig fizetős?

Az M5 autópálya egészen az országhatárig (a röszkei határállomásig), a belépő oldalon a határponttól fizetős. Az országhatáron és közvetlen közelében található viszonteladói értékesítési pontokon lehetőség van minden típusú e-matrica megváltására.

Az autósok szemszögéből nézve az a legfontosabb tudnivaló, hogy az autópálya vagy autóút tábla egyben a díjköteles szakasz kezdetét is jelzi. 

 

E-matrica típusok és vásárlás 

 • A megyei matrica csak a járműtulajdonos vagy üzemeltető bejelentett lakóhelye szerinti megyére váltható? 

Nem, egy rendszámra minden korlátozás vagy megkötés nélkül bármely megyére vásárolható megyei matrica, az utazási igények, szokások szerint akár többre is. Az e-matricás rendszerben közlekedőként tetszőleges számú megyére lehet jogosultságot váltani. 

 • Milyen időtávra érvényes a megyei matrica? 

Az országos éves matricához hasonlóan a megyei matrica érvényessége  a vásárlás időpontjától a következő év január 31-én éjfélig tart.

 • Érdemes lehet év közben is megyei matricát váltani?

Míg az éves országos matricák zömét januárban adjuk el, a megyei matricát annak rendkívül kedvező ára miatt érdemes lehet az év későbbi szakaszában is megvásárolni. Az úthasználati jogosultság azonban minden esetben a következő év január végéig van érvényben.

 • Hol és mikortól vásárolható meg a megyei matrica? 

Az e-matricákat Társaságunk 18 ügyfélszolgálati irodájában, saját elektronikus értékesítési felületén, az ematrica.nemzetiutdij.hu oldalon, és viszonteladó partnereinél (pl.: benzinkutakon, utazási irodákban), valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. saját felületein - applikáción keresztül és weben, a társaság e-matricát értékesítő viszonteladóinál és azok felületein (SMS, applikáció, webes felületen) is meg lehet vásárolni bármely megyére (Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye kivételével, ahol nincs díjköteles gyorsforgalmi hálózat). 

 • A korábbi megszokott, országos jogosultságot biztosító e-matrica mellé kell megváltanom a megyei matricá(ka)t?

Nem. A korábban megszokott, időalapú matricák mellé az érvényességi idő figyelembevételével már nem kell egyéb jogosultságot vásárolni. Ugyanakkor az úthasználati szokások függvényében a megyei matricák a korábbinál kedvezőbb áron egész évben lehetővé teszik a közlekedést az adott megye díjköteles úthálózatán. Aki megyei matricával rendelkezik, de például nyaralás alkalmával más megyék autópályáit szeretné igénybe venni, heti (10 napos) vagy havi e-matrica vásárlásával válthatja meg a jogosultságot. 

 

Díjellenőrzés, pótdíjazás

 • Mit takar a kedvezményes különbözeti pótdíj kifejezés? 

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal már rendelkezik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha az ellenőrzéskor a gépjárműre egyébként irányadó díjkategóriához képest nem alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni. A pótdíjak és a pótdíjkülönbözet mértékéről ezen a helyen találhatók információk>>

 • Az újonnan díjkötelessé vált szakaszokon milyen módszerekkel ellenőrzik az autósokat?

Az újonnan díjkötelessé vált szakaszokon egyrészt fix ellenőrző kapu, másrészt  mobil díjellenőrző autók és mobil ellenőrző csoportok is meghatározott vezénylési terv alapján végzik a díjellenőrzési tevékenységet. 

A szabályozás értelmében a díjköteles útszakaszra való felhajtáskor már rendelkezni kell érvényes úthasználati jogosultsággal. Egy adott útszakaszra egy érvényes jogosultsággal kell rendelkezni. Ez lehet időalapú (a már megszokott heti-10 napos, havi, éves) vagy területi alapú megyei matrica.

 • Mikortól szankcionálják az autósokat, akik nem használnak matricát?  

A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről. Az érvényességi időtartamon belüli vásárlás esetén az érvényesség kezdete minden esetben a vásárlás időpontja (nap/óra/perc). Azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat. Ha a gépjármű a felhajtást követő 60 perc elteltével sem rendelkezik érvényes jogosultsággal, az pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.