Jogosultság visszaváltása több jogosultság esetén

Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásárolt, kérheti a felesleges, későbbi érvényességű jogosultság visszavásárlását. A szolgáltatás díja (1 470,- Ft) a visszafizetendő összegből kerül levonásra.

Megyei jogosultság visszavásárlására csak abban az esetben van lehetőség, ha ugyanazon jármű és ugyanazon megye vonatkozásban történt többszöri vásárlás.

Kettős vásárlás szolgáltatás kizárólag abban az esetben kérhető, amennyiben a későbbi érvényességű jogosultság vásárlás során keletkezett vagy rendszám elírás, illetve téves felségjelzés szolgáltatás elvégzése kapcsán jött létre a kettős lefedettség .

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen, az alábbi folyamat alapján:

 • Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, tüntesse fel: VISSZAVÁSÁRLÁS KÉRÉSE E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, be kell nyújtania a meghatalmazást (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok)
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, csatolja a jármű forgalmi engedélyének mindkét oldaláról készült fotót, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.
  Ezen adatokra a gépjármű díjkategóriájának megállapítása érdekében van szükség. Amennyiben Ön a felsoroltakon túl további – személyes – adatokat hoz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tudomására, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont 2.2.3. pont alatt megtalálható, levelezés útján történő ügyintézésre irányadó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje.
 • Kérjük, csatolja a vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényekről készült fotókat vagy pdf dokumentumot vagy a visszaigazoló e-mail üzenetek képét vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítések képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Visszautaláshoz a Számlatulajdonos neve, bankszámla száma. Külföldi bankszámla esetében az IBAN és SWIFT kód.

Ha a jogosultságok kezdő érvényességi napjai vagy érvényességi időtartamai nem egyeznek meg, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a későbbi kezdő érvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt.

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)