Kizárólag a NÚSZ-nál kapható pontos tájékoztatás az e-matricák érvényességéről

Bár a nemrégiben bevezetett ilyen jellegű szolgáltatások üdvözlendők, egyik sem tud teljes körű információt adni.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban NÚSZ) kifejezetten hasznosnak tartja az olyan fejlesztéseket, mint az autópálya-matricák érvényességére vonatkozó online lekérdezési lehetőség. Azonban tekintettel arra, hogy az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu weboldalak által nyújtott, nemrégiben bevezetett szolgáltatás nem rendelkezik teljes körű adatbázissal a hazai gyorsforgalmi utakra (autópályák, autóutak) értékesített e-matricák vonatkozásában, a NÚSZ az általuk nyújtott tájékoztató jellegű információkért nem tud felelősséget vállalni.

A NÚSZ üdvözli az olyan előremutató és hiánypótló szolgáltatásokat, mint az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu weboldalak által bevezetett, az autópálya-matricák érvényességére vonatkozó online lekérdezési lehetőség.

Fontosnak tartjuk azonban a fejlesztés kapcsán kifejezetten hangsúlyosan kiemelni, hogy az autósok az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu oldalak rendszere segítségével kizárólag a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül SMS-ben, mobilalkalmazással, vagy weben/mobilweben keresztül megvásárolt e-matricák érvényességét ellenőrizhetik. Ez a lehetőség tehát csak a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és viszonteladói által értékesített vignettákra vonatkozik, amelyek a teljes hazai e-matrica értékesítés mindössze 10,85 százalékát teszik ki (2016. évi adat).  

Az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu oldalak által nyújtott szolgáltatás ugyanakkor egyáltalán nem „lát rá” a hazai e-matricák értékesítését bonyolító többi online és offline felületre, amelyek a Nemzeti Mobilfizetési Rendszertől teljesen függetlenül működnek. Ennek megfelelően, aki a NÚSZ ematrica.nemzetiutdij.hu oldalán, Társaságunk közel 2000 viszonteladó partnerénél (pl. benzinkutak, utazási irodák), vagy ügyfélszolgálatain, esetleg saját értékesítési pontjain vásárolta meg e-matricáját, nem tud hitelt érdemlő információhoz jutni az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu oldalak által biztosított lehetőségen keresztül.

A megváltott autópálya-matricák érvényességére vonatkozó teljes körű - a vásárlás módjától, helyétől és időpontjától független - információt kizárólag Társaságunk tud adni. Munkatársaink - ahogyan eddig, úgy a jövőben is - a jármű rendszáma alapján telefonon a +36-36/587-500-as számon és személyes ügyfélszolgálatainkon mindössze néhány perc alatt, illetve írásban az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen is meg tudják mondani, hogy az adott járműre van-e érvényes e-matrica, és ha igen, akkor az milyen kategóriára, milyen érvényességi időre, stb. került megváltásra. Ezen felül, azok, akik a NÚSZ ematrica.nemzetiutdij.hu oldalán váltották meg pályamatricájukat, bármikor ellenőrizhetik a korábban vásárolt vignetták érvényességét. Továbbá, az e-matrica megvásárlásakor kapott ellenőrző szelvényen/visszaigazoló üzenetben, amelyet a vételtől számított két évig meg kell őrizni, szintén szerepel a megváltott e-matrica érvényességi ideje.

Fontos tudni, hogy csak a NÚSZ saját rendszere látja, ha egy e-matrica érvényessége tekintetében bármilyen szempontból változás történt. Például, ha az ügyfél a vásárláskor eltévesztette a rendszámot, vagy a járműkategóriát, és azt később korrigáltatta Társaságunk ügyfélszolgálatán, a NÚSZ rendszerében ez megjelenik. Az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu oldalak szolgáltatása az ilyen jellegű változások követésére nem alkalmas, hiszen nem áll a rendelkezésére ilyen jellegű információ. Ennek megfelelően nem feltétlenül tud helytálló információt adni még a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül vásárolt e-matricák érvényességét illetően sem.

Fentiekre tekintettel az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu oldalak által, az e-matricák érvényességére vonatkozóan nyújtott információ tartalmáért a NÚSZ nem vállal felelősséget. Ennek megfelelően az említett oldalak által biztosított információk egy pótdíjas eljárás során nem számítanak hitelt érdemlőnek, és nem használhatók fel. Ezúton kérjük, hogy minden úthasználó a fentiek figyelembe vételével vegye igénybe az e-autopalyamatrica.hu és az autopalyamatrica.hu oldalak által nyújtott szolgáltatást.