Közlekedési Innovációs Díj

Pályázati felhívás

KÖZLEKEDÉSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2019

A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatalok felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Közlekedési Innovációs Díjat alapított.

A Díj alapítóinak küldetése a hazai közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatos előremutató ötletek, innovatív kezdeményezések, tudományos elképzelések felkarolása, a közlekedési szakma utánpótlás-nevelésének, erősítésének, megbecsültségének támogatása. A Díj a maga eszközeivel el kívánja érni, hogy a közlekedési innovációk mind szélesebb körben és növekvő arányban legyenek képesek hozzájárulni a társadalmi jóléthez, a gazdaság bővüléséhez, összességében pedig Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Ezen célok elérését az innovációk publicitásának biztosításával is támogatja.

A Díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti (a pályázat benyújtásának napján 40. életévüket be nem töltött) fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

Pályázattal érintett területek

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon hasznosított, vagy hasznosítás előtt álló közlekedési innovációs eredménnyel, tervvel, kutatási anyaggal, projekttel, amelyek kiterjedhetnek a közlekedés összes vagy valamely alágazatával összefüggő járműtechnológiára, közlekedési infrastruktúra/szolgáltatás-fejlesztésre, a forgalom szervezésére, ellenőrzési és díjszedési rendszerre, közlekedésgazdaságtanra, mobilitás-menedzsmentre, valamint az emberi tényezőkre (pl. humán faktor - ergonómia) is.

Érintettek köre

Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. (NÚSZ alkalmazott kizárólag pályázó csoport tagjaként nevezhet).

Pályázati anyag tartalma

A pályázati anyag beadásának nyelve magyar, tartalmára vonatkozó elvárások:

  • a pályázó szervezet/egyén nevét, címét, elérhetőségét; 2/3
  • a Pályázó(k) önéletrajzát;
  • a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag 10-15 oldalban (20-25 ezer karakter) történő dokumentált, igazolható bemutatását;
  • minimum két aktuális – egy évnél nem régebbi – szakmai ajánlást;
  • az elbírálást segítő egyéb szempontok/körülmények leírását/bemutatását.

Pályázat benyújtásának határideje

2019. szeptember 15.

Pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagot elektronikus formában az info@ktenet.hu címre kell elküldeni. A levél tárgya: Közlekedési Innovációs Díj legyen.

Az elbírálás módja

A beérkezett pályázatokat a KTE által delegált/meghívott tagokból álló szakmai testület bírálja el, amiben a Díjat szponzoráló NÚSZ Zrt. állandó képviselettel bír.

A bírálat során figyelembe vett szempontok

  • Innovatív jelleg
  • Megvalósítás mértéke
  • Hasznosság
  • Tudományos hatás

A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a Pályázó azonban kérheti az őt illető jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyvet a KTE Titkárság archiválja.

Díj, díjazás és díjátadás

Az ünnepélyes, részben sajtónyilvános pályázati eredményhirdetés 2019. novemberében lesz. A Díjat a KTE és a NÚSZ Zrt. közösen adják át. A Díjat minden évben egy fiatal Pályázó (egyén vagy csoport) kapja, további elismerések (második, harmadik helyezett vagy közönségnyertes) nem kerülnek kiosztásra.

A Díj

Az elismerést igazoló műtárgy és oklevél, bruttó 1 millió forint pénzjutalom (csoportos nevezés esetén csoportszinten, nem egyénenként jár a jutalom összege). A nyertes Pályázó előadhat a soron következő éves közlekedési konferencián egy általa választott témában, bemutathatja kutatását, projektjét a szakmai nagyközönség előtt.

Kommunikáció

A Közlekedési Innovációs Díjról, a pályázati programról, a díjátadóról, a Díj nyerteséről és elért közlekedésszakmai eredményeiről a NÚSZ Zrt. és a KTE saját lehetőségeikhez mérten folyamatosan kommunikálnak.