Közlekedési Innovációs Díj 2019

Vezeték nélküli forgalmi jelzőlámpa fejlesztője kapta az első Közlekedési Innovációs Díjat

Dr. Tettamanti Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa nyerte el az egymillió forintos pénzjutalommal járó Közlekedési Innovációs Díjat. A győztes pályamunka olyan környezettudatos, gyorsan telepíthető és olcsón üzemeltethető jelzőlámparendszer lett, amely alternatívája lehet a hagyományos megoldásnak.

2019. november 14-én este ünnepélyes keretek között, idén először adták át a Közlekedési Innovációs Díjat, amelyet a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) közösen alapított. Az elismerést Dr. Tettamanti Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adjunktusa érdemelte ki innovatív forgalmi jelzőlámparendszerével.

„A fejlesztés újszerűségea vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi, hogy alépítmény és kábelezés nélkül, rendkívül gyorsan és költségtakarékosan telepítsünk jelzőlámpás rendszert, akár olyan helyen is, ahol ez hagyományos módon nem megoldható. A berendezés energiaellátása is korszerű, a hagyományos jelzőlámpákkal ellentétben napelemes működési mód is választható” – foglalta össze az innováció lényegét a díjazott.

A díj odaítélésekor a független szakértőkből álló bírálóbizottság figyelembe vette, hogy a pályázattal kapcsolatban már megvalósult, kézzelfogható eredmények is rendelkezésre álltak, a prototípus megbízhatóan működik. A fejlesztés tudományos eredményeit szakfolyóiratokban publikálták, és már a használatiminta-oltalom bejegyzésére is sor került.

Bartal Tamás, a NÚSZ vezérigazgatója, a díj ötletgazdája elmondta: „a közlekedésinnovációs kezdeményezések felkarolása és nyilvánossággal történő megismertetése a vállalat egyik küldetése. Fontos cél volt továbbá a fiatalok támogatása, így a közlekedési szakma eredményeinek bemutatása és elismerése, ami végeredményben Magyarország versenyképességéhez is hozzájárul.”

- - - 

KÖZLEKEDÉSI INNOVÁCIÓS DÍJ 2019

A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatalok felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Közlekedési Innovációs Díjat alapított.

A Díj alapítóinak küldetése a hazai közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatos előremutató ötletek, innovatív kezdeményezések, tudományos elképzelések felkarolása, a közlekedési szakma utánpótlás-nevelésének, erősítésének, megbecsültségének támogatása. A Díj a maga eszközeivel el kívánja érni, hogy a közlekedési innovációk mind szélesebb körben és növekvő arányban legyenek képesek hozzájárulni a társadalmi jóléthez, a gazdaság bővüléséhez, összességében pedig Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Ezen célok elérését az innovációk publicitásának biztosításával is támogatja.

A Díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti (a pályázat benyújtásának napján 40. életévüket be nem töltött) fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

Pályázattal érintett területek

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon hasznosított, vagy hasznosítás előtt álló közlekedési innovációs eredménnyel, tervvel, kutatási anyaggal, projekttel, amelyek kiterjedhetnek a közlekedés összes vagy valamely alágazatával összefüggő járműtechnológiára, közlekedési infrastruktúra/szolgáltatás-fejlesztésre, a forgalom szervezésére, ellenőrzési és díjszedési rendszerre, közlekedésgazdaságtanra, mobilitás-menedzsmentre, valamint az emberi tényezőkre (pl. humán faktor - ergonómia) is.

Érintettek köre

Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. (NÚSZ alkalmazott kizárólag pályázó csoport tagjaként nevezhet).

Pályázati anyag tartalma

A pályázati anyag beadásának nyelve magyar, tartalmára vonatkozó elvárások:

  • a pályázó szervezet/egyén nevét, címét, elérhetőségét; 2/3
  • a Pályázó(k) önéletrajzát;
  • a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag 10-15 oldalban (20-25 ezer karakter) történő dokumentált, igazolható bemutatását;
  • minimum két aktuális – egy évnél nem régebbi – szakmai ajánlást;
  • az elbírálást segítő egyéb szempontok/körülmények leírását/bemutatását.

Pályázat benyújtásának határideje

2019. szeptember 15.

Pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagot elektronikus formában az info@ktenet.hu címre kell elküldeni. A levél tárgya: Közlekedési Innovációs Díj legyen.

Az elbírálás módja

A beérkezett pályázatokat a KTE által delegált/meghívott tagokból álló szakmai testület bírálja el, amiben a Díjat szponzoráló NÚSZ Zrt. állandó képviselettel bír.

A bírálat során figyelembe vett szempontok

  • Innovatív jelleg
  • Megvalósítás mértéke
  • Hasznosság
  • Tudományos hatás

A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a Pályázó azonban kérheti az őt illető jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyvet a KTE Titkárság archiválja.

Díj, díjazás és díjátadás

Az ünnepélyes, részben sajtónyilvános pályázati eredményhirdetés 2019. novemberében lesz. A Díjat a KTE és a NÚSZ Zrt. közösen adják át. A Díjat minden évben egy fiatal Pályázó (egyén vagy csoport) kapja, további elismerések (második, harmadik helyezett vagy közönségnyertes) nem kerülnek kiosztásra.

A Díj

Az elismerést igazoló műtárgy és oklevél, bruttó 1 millió forint pénzjutalom (csoportos nevezés esetén csoportszinten, nem egyénenként jár a jutalom összege). A nyertes Pályázó előadhat a soron következő éves közlekedési konferencián egy általa választott témában, bemutathatja kutatását, projektjét a szakmai nagyközönség előtt.

Kommunikáció

A Közlekedési Innovációs Díjról, a pályázati programról, a díjátadóról, a Díj nyerteséről és elért közlekedésszakmai eredményeiről a NÚSZ Zrt. és a KTE saját lehetőségeikhez mérten folyamatosan kommunikálnak.