Közlekedési Innovációs Díj 2020

KÖZLEKEDÉSI INNOVÁCIÓS DÍJ
2020

A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatal szakemberek felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Közlekedési Innovációs Díjat

alapított. A Díj alapítóinak küldetése a hazai közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatos előremutató ötletek, innovatív kezdeményezések, tudományos elképzelések felkarolása, a közlekedési szakma utánpótlás-nevelésének, erősítésének, megbecsültségének támogatása. A Díj a maga eszközeivel el kívánja érni, hogy a közlekedési innovációk mind szélesebb körben és növekvő arányban legyenek képesek hozzájárulni a társadalmi jóléthez, a gazdaság bővüléséhez, összességében pedig Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Ezen célok elérését az innovációk publicitásának biztosításával is támogatja.

A Díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti (a pályázat benyújtásának napján 40. életévüket be nem töltött) fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

Pályázattal érintett területek:

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon hasznosított, vagy hasznosítás előtt álló közlekedési innovációs eredménnyel, tervvel, kutatási anyaggal, projekttel, amelyek kiterjedhetnek a közlekedés összes vagy valamely alágazatával összefüggő járműtechnológiára, közlekedési infrastruktúra/szolgáltatás-fejlesztésre, a forgalom szervezésére, ellenőrzési és díjszedési rendszerre, közlekedésgazdaságtanra, mobilitás-menedzsmentre, valamint az emberi tényezőkre (pl. humán faktor - ergonómia) is.

Érintettek köre:

Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. (NÚSZ alkalmazott kizárólag pályázó csoport tagjaként nevezhet). 2/6

Pályázati anyag tartalma

A pályázati anyag beadásának nyelve magyar. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szervezet/egyén nevét, címét, elérhetőségét;
  • a Pályázó(k) önéletrajzát;
  • a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag 10-15 oldalban (20-25 ezer karakter) történő dokumentált, igazolható bemutatását;
  • minimum két aktuális – egy évnél nem régebbi – szakmai ajánlást;
  • az elbírálást segítő egyéb szempontok/körülmények leírását/bemutatását;
  • a személyes adatok kezelésére vonatkozó aláírt tájékoztató nyilatkozatot (lásd az I. sz. mellékletben);

Pályázat benyújtásának határideje:

2020. június 30.

Határidő után beérkezett pályázatok figyelembevételére nincs lehetőség.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában az levelezes@ktenet.hu (tárgy: Jelentkezés a Közlekedési Innovációs Díj 2020 pályázatra) címre kell elküldeni. A levél tárgya: Közlekedési Innovációs Díj legyen. A pályázati anyag beérkezése után a Közlekedéstudományi Egyesület munkatársai egy munkanapon belül visszajelzik, hogy a pályázat megérkezett. A visszajelzés technikai jellegű, és nem egyenértékű a pályázati anyag befogadásával.

Az elbírálás módja:

A beérkezett pályázatokat a KTE által delegált/meghívott tagokból álló szakmai testület bírálja el, amiben a Díjat szponzoráló NÚSZ Zrt. állandó képviselettel bír.

A bírálat során figyelembe vett szempontok:

  • Innovatív jelleg
  • Megvalósítás mértéke
  • Hasznosság
  • Tudományos hatás

A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a Pályázó azonban kérheti az őt illető jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyvet a KTE Titkárság archiválja. A szakmai testület döntésével kapcsolatosan fellebbezési, jogorvoslati lehetőség nincs. A pályázók 2020. szeptember 30-ig tájékoztatást kapnak a pályázatuk eredményéről.

Díj, díjazás és díjátadás

Az ünnepélyes, részben sajtónyilvános pályázati eredményhirdetés 2020. novemberében lesz. A Díjat a KTE és a NÚSZ Zrt. közösen adják át.

A Díjat minden évben egy fiatal Pályázó (egyén vagy csoport) kapja, további elismerések (második, harmadik helyezett vagy közönségnyertes) nem kerülnek kiosztásra.

A Díj: az elismerést igazoló műtárgy és oklevél, nettó 1 millió forint pénzjutalom (csoportos nevezés esetén csoportszinten, nem egyénenként jár a jutalom összege).

A nyertes Pályázó előadhat a soron következő éves közlekedési konferencián bemutathatja kutatását, projektjét a szakmai nagyközönség előtt.

Kommunikáció

A Közlekedési Innovációs Díjról, a pályázati programról, a díjátadóról, a Díj nyerteséről és elért közlekedésszakmai eredményeiről a NÚSZ Zrt. és a KTE saját lehetőségeikhez mérten folyamatosan kommunikálnak.

A teljes pályázati felhívás a ktenet.hu oldalon érhelető el.