Közlekedési Innovációs Díj 2021

A közlekedéssel foglalkozó tehetséges fiatal szakemberek felkarolása, alkotásra ösztönzése, Magyarországon maradásuk elősegítése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) és a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Közlekedési Innovációs Díjat

alapított. A díj alapítóinak küldetése a hazai közlekedési ágazat fejlesztésével kapcsolatos előremutató ötletek, innovatív kezdeményezések, tudományos elképzelések felkarolása, a közlekedési szakma utánpótlás-nevelésének, erősítésének, megbecsültségének támogatása. A díj a maga eszközeivel el kívánja érni, hogy a közlekedési innovációk mind szélesebb körben és növekvő arányban legyenek képesek hozzájárulni a társadalmi jóléthez, a gazdaság bővüléséhez, összességében pedig Magyarország versenyképességének növekedéséhez. Ezen célok elérését az innovációk publicitásának biztosításával is támogatja.

A díj évenként egyszer adható, pénzjutalommal járó, magas presztízsű elismerés, amelyet a hazai közlekedési ágazatban kimagasló eredményt elért, 40 év alatti (a pályázat benyújtásának napján 40. életévüket be nem töltött) fiatalok kaphatnak meg. A méltatott és elismert eredmény lehet a közlekedés területén létrehozott találmány, szabadalom, innovatív K+F projekt, technológiai fejlesztés, tudományos eredmény.

Pályázattal érintett területek

Pályázni lehet minden olyan Magyarországon hasznosított, vagy hasznosítás előtt álló közlekedési innovációs eredménnyel, tervvel, kutatási anyaggal, projekttel, amelyek kiterjedhetnek a közlekedés összes vagy valamely alágazatával összefüggő járműtechnológiára, közlekedési infrastruktúra/szolgáltatás-fejlesztésre, a forgalom szervezésére, ellenőrzési és díjszedési rendszerre, közlekedésgazdaságtanra, mobilitás-menedzsmentre, valamint az emberi tényezőkre (pl. humán faktor - ergonómia).

Érintettek köre

Mérnökök, fejlesztők, fejlesztői csapatok, felsőoktatásban, (akadémiai, állami és magán) tudományos környezetben dolgozók, hallgatók, kutatók, kutatócsoportok. Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. (A NÚSZ Zrt. alkalmazottja kizárólag pályázó csoport tagjaként nevezhet.)

A pályázati anyag tartalma

A pályázati anyag beadásának nyelve magyar. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szervezet/egyén nevét, címét, elérhetőségét;
  • a pályázó(k) önéletrajzát;
  • a pályázatra benyújtott projekt, munka, terv, kutatási anyag 10-15 oldalban (20-25 ezer karakter) történő dokumentált, igazolható bemutatását;
  • minimum két aktuális – egy évnél nem régebbi – szakmai ajánlást;
  • az elbírálást segítő egyéb szempontok/körülmények leírását/bemutatását;
  • a személyes adatok kezelésére vonatkozó aláírt tájékoztató nyilatkozatot (lásd az I. sz. mellékletben);

A pályázat benyújtásának határideje

2021. augusztus 15.

Határidő után beérkezett pályázatok figyelembevételére nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagot elektronikus formában a levelezes@ktenet.hu címre kell elküldeni. A levél tárgya: Jelentkezés a Közlekedési Innovációs Díj 2021 pályázatra legyen. A pályázati anyag beérkezése után a Közlekedéstudományi Egyesület munkatársai egy munkanapon belül visszajeleznek a pályázat beérkezéséről. A visszajelzés technikai jellegű, és nem jelenti a pályázati anyag befogadását.

Az elbírálás módja

A beérkezett pályázatokat a KTE által delegált/meghívott tagokból álló szakmai testület bírálja el, amiben a díjat szponzoráló NÚSZ Zrt. állandó képviselettel bír.

A bírálat során figyelembe vett szempontok:

  • innovatív jelleg,
  • megvalósítás mértéke,
  • hasznosság,
  • tudományos hatás.

A bírálatról készült jegyzőkönyvek nem nyilvánosak, a pályázó azonban kérheti az őt illető jegyzőkönyvrész megismerését. A bírálati jegyzőkönyvet a KTE Titkárság archiválja. A szakmai testület döntésével kapcsolatosan fellebbezési, jogorvoslati lehetőség nincs.

A pályázók 2021. szeptember 30-ig tájékoztatást kapnak a pályázatuk eredményéről.

Díj, díjazás és díjátadás

A díj az elismerést igazoló műtárgyból és oklevélből, valamint nettó 1 millió forint pénzjutalomból (csoportos nevezés esetén csoportszinten) áll.

A díjat minden évben egy fiatal pályázó (egyén vagy csoport) kapja, további elismerések (második, harmadik helyezett, vagy közönségnyertes) nem kerülnek kiosztásra.

A pályázat ünnepélyes, részben sajtónyilvános eredményhirdetése, díjátadása várhatóan 2021. novemberében lesz NÚSZ Zrt. és a KTE által szervezett közös rendezvényen. A nyertest a KTE értesíti legkésőbb 2021. október 31-ig. A nyertes – az adatok egyeztetését követően – legkésőbb az értesítés utáni 10. munkanapon megkapja a pénzjutalmat.

A nyertes pályázó a soron következő éves közlekedési konferencián bemutathatja kutatását, projektjét a szakmai nagyközönség előtt.

Kommunikáció

A Közlekedési Innovációs Díjról, a pályázati programról, a díjátadóról, a díj nyerteséről és elért közlekedésszakmai eredményeiről a NÚSZ Zrt. és a KTE saját lehetőségeikhez mérten folyamatosan kommunikálnak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Letölthető pályázati felhívás (pdf)

Letölthető adatkezelési tájékoztató (I. számú melléklet, pdf)