Pótdíjfizetési kötelezettség kiváltása éves jogosultság vásárlásával

Ha a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül igazolja az éves országos jogosultság megvásárlását, a jogosulatlan úthasználat és az éves országos jogosultság megfizetése közt keletkezett jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott, korábban meg nem fizetett pótdíj a gépjármű tekintetében megfizetettnek tekintendő.

Csak új matrica vásárlása után történhet meg a pótdíj visszavonása (korábban vásárolt matrica átírásával nem intézhető). A kedvezménybe korábban már megfizetett pótdíjak nem vonhatók be.

A visszavonás alapjául szolgáló jogosultság átírására a későbbiekben nincs lehetőség!

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen az alábbi folyamat alapján.

 • Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, tüntesse fel: PÓTDÍJ KIVÁLTÁSA E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  Név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve)
  Lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám)
  Telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazását (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok).
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, csatolja a vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényről készült fotót vagy pdf dokumentumot vagy a visszaigazoló e-mail üzenet képét vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítés képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Kérjük, csatolja a gépjármű forgalmi engedélyének mindkét oldaláról fotót, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.

Ezen adatokra a gépjármű díjkategóriájának megállapítása érdekében van szükség. Amennyiben Ön a felsoroltakon túl további – személyes – adatokat hoz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tudomására, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont 2.2.3. pont alatt megtalálható, levelezés útján történő ügyintézésre irányadó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)