Pótdíjmaximalizálási kérelem úthasználati pótdíjakra

Ha ugyanazon gépjármű vonatkozásában többször kerül megállapításra a jogosulatlan úthasználat ugyanazon üzembentartó terhére, a jogosulatlan úthasználat miatt megküldött, a kérelem alapjául szolgáló első pótdíjas esetre vonatkozó pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésének napjától számított 75 napon belül az üzembentartó kérheti az első pótdíjfizetési felszólítás kézbesítéséig keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását választása szerint két, a gépjárműre irányadó, és kiszabott alap pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére.

A maximalizálási kérelem elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően az ügyfél 30 napon belül köteles 2 db pótdíj befizetésére.

Ha téves díjkategóriára vásárolt matricát és emiatt pótdíjat kapott, kérjük, hogy mindkét szolgáltatás iránti igényét jelezze az emailjében.

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen az alábbi folyamat alapján.

 • Az e-mail tárgy mezőjében kérjük, tüntesse fel: PÓTDÍJMAXIMALIZÁLÁS E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  Név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve)
  Lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám)
  Telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazását (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok).
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Amennyiben a kérelem benyújtását megelőzően befizetésre került a 2 db pótdíj, igazolnia kell a befizetést. Ha a pótdíjfelszólításhoz kapott csekken történt a pótdíj befizetés, úgy csatolnia kell a befizetést igazoló feladóvevényről készült képet. Ha banki átutalással történt, úgy az átutalást szükséges fotóval/dokumentummal igazolnia.

Amennyiben megvárja a befizetéssel a kérelme elbírálását, a maximalizálás elfogadásáról szóló NÚSZ értesítést követően 30 nap áll rendelkezésére a 2 db pótdíj befizetésére. Ebben az esetben is kérjük, hogy küldje meg részünkre a befizetés igazolását e-mailben.

Amennyiben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, azaz a maximalizálási kérelem elfogadásáról szóló levél kézhezvételét követő 30 napon belül 2 db pótdíj befizetése nem történik meg, úgy kérelme semmissé válik, és fizetési kötelezettsége az összes pótdíjra fennáll (melyek összegének változása is előfordulhat, amennyiben időközben maximális pótdíjra váltanak a követelések).

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)