Rendszámcsere miatti úthasználati jogosultság módosítás

Rendszámcsere szolgáltatást kérhet a rendszámcsere tényét igazolva, szolgáltatási díj ellenében, ha például gépjárműve rendszáma elveszett, ellopták vagy megváltozik.

Illetve díjmentesen, ha a rendszám általános, a tulajdonos, vagy a nyilvántartásba vétel országára tekintet nélküli cseréjét jogszabály írja elő (pl. magyar gépjárművek esetében 10 évnél idősebb gépjárművel már nem lehet taxi szolgáltatást végezni).

Kérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti a jármű tulajdonosa /üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu az alábbiakkal:

 • Az e-mail tárgymezőjében kéjük tüntesse fel: RENDSZÁMCSERE E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  Név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  Lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  Telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, be kell nyújtania a meghatalmazást (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok)
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, csatolja a régi rendszámra vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényről készült fotót vagy pdf dokumentumot vagy a visszaigazoló e-mail üzenet képét vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítés képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Kéjük, csatolja a járművek forgalmi engedélyének mindkét oldaláról készült fotót a régi és az új rendszámra vonatkozóan, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.
 • Amennyiben nem áll rendelkezésre mindkét forgalmi engedély, kérjük csatolja a rendszámcsere tényét igazoló kormányhivatal által kiállított dokumentumot, melynek tartalmaznia kell a régi és az új rendszámot. Vagy a kormányhivatal által kiállított olyan dokumentumot, mely tartalmazza a régi rendszámot és, ez alapján egyértelműen beazonosítható a gépjármű egyezősége (pl.: műszaki vizsga adatlap)
 • Tulajdonos váltás esetén meg kell küldenie a lemondó nyilatkozatot.
 • Amennyiben nem jogszabály által előírt a szolgáltatás elvégzése, csatolnia szükséges az eljárás szolgáltatási díj (1 470,-Ft) befizetésének igazolását.
  Átutalás adatai:
  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt;
  K&H Bank 10402142-49555557-57541375
  Közlemény: a felszólító levélen szereplő azonosítószám vagy ennek hiányában „Szolgáltatás” és az érintett rendszám feltüntetése.

Ha Ön pótdíj fizetési felszólítást kapott a rendszámcsere változást követő időszakra keltezve, a rendszámcsere szolgáltatás elvégzését követően a pótdíj visszavonásra kerül.

„P”-s és egyedi rendszámok kapcsán, azok cseréjekor nem beszélhetünk rendszám cseréről, ezek a rendszámok nem gépjárműhöz, hanem tulajdonoshoz kötöttek.

Amennyiben általános rendszámot cserélnek egyedi rendszámra, a rendszámcsere szolgáltatás az ismertetett ügyintézéssel végezhető el.

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)