Téves díjkategóriával vásárolt e-matrica miatti kategória módosítás

Téves díjkategóriára történt jogosultság vásárlása esetén az e-matrica érvényességi idő tartama alatt, szolgáltatási díj ellenében lehetőség van a helyes díjkategóriára történő módosításra. Az újonnan kiadásra kerülő, a megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált forgalmi rendszámnak meg kell egyeznie a korábbi jogosultsághoz regisztrált forgalmi engedély által igazolt forgalmi rendszámmal.

Átírás, rendszámcsere szolgáltatás elvégzését követően a díjkategória módosítás önálló szolgáltatásként, külön eljárási díj ellenében kérhető.

A pótdíj kiszabását követő díjkategória-módosítás nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól.

KKérjük, hogy az ügyintézéshez szükséges, alább felsorolt valamennyi adatot és dokumentumot egy elektronikus levélben küldje meg a gyorsabb ügyintézés érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által igényelt szolgáltatás csak az alábbi adatok és dokumentumok hiánytalan és előírtaknak megfelelő rendelkezésre bocsátása esetén lesz teljesíthető.

A szolgáltatást igényelheti jármű tulajdonosa / üzembentartója vagy meghatalmazottjuk. Meghatalmazás mintákat itt talál:
https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok

Javasoljuk a fenti elérhetőségen megtalálható meghatalmazás minta használatát.

Amennyiben magasabb kategóriájú jogosultságot vásárolt gépjárművére (azaz alacsonyabb kategóriára kíván módosítani), a különbözeti összeg visszafizetésre kerül. Ebben az esetben teendői:

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen, az alábbiakkal:

 • Az e-mail tárgy mezőjében kéjük, tüntesse fel: KATEGÓRIA MÓDOSÍTÁS E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazást (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok)
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, csatolja a jármű forgalmi engedélyének mindkét oldaláról készült fotót, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.
  Ezen adatokra a gépjármű díjkategóriájának megállapítása érdekében van szükség. Amennyiben Ön a felsoroltakon túl további – személyes – adatokat hoz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tudomására, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont 2.2.3. pont alatt megtalálható, levelezés útján történő ügyintézésre irányadó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje.
 • Kérjük, csatolja a vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényről készült fotót vagy pdf dokumentumot vagy a visszaigazoló e-mail üzenet képét vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítés képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Kérjük, a visszautaláshoz adja meg a számlatulajdonos nevét és a bankszámla számot, külföldi bankszámla esetén az IBAN és SWIFT kódot. A visszautalandó összegből kerül levonásra az 1 470,-Ft szolgáltatási díj.

 

Amennyiben a gépjármű irányadó kategóriájánál alacsonyabb kategóriájú jogosultságot vásárolt és szükséges a magasabb kategóriára történő módosítás, szükséges a kategória különbözet befizetése is:

Igényelje a szolgáltatás elvégzését az ugyfel@nemzetiutdij.hu címen az alábbiakkal:

 • Az e-mail tárgy mezőjében kéjük, tüntesse fel: KATEGÓRIA MÓDOSÍTÁS E-MAILBEN
 • E-mailjében szíveskedjék megadni az alábbi adatokat:
  név (igénylő magányszemély vagy jogi személy neve),
  lakcím vagy székhely (irányítószám, város, utca, házszám),
  telefonos elérhetőség az esetleges adategyeztetés, kapcsolattartás érdekében.
 • Amennyiben meghatalmazottként jár el, csatolnia kell a meghatalmazást (Meghatalmazás mintákat itt talál:
  https://nemzetiutdij.hu/articles/article/formanyomtatvanyok)
 • Jogi személy igénylő esetén csatolni kell a jogi személy törvényes képviselőjének aláírási címpéldányát, és amennyiben az igénylő nem gazdasági társaság, úgy az igénylő szervezet nyilvántartásba vételét, illetve működését igazoló dokumentum másolatát.
 • Kérjük, csatolja a jármű forgalmi engedélyének mindkét oldaláról készült fotót, melyeken jól olvasható: rendszám, gépjármű kategória, súly, szállítható személyek száma.
  Ezen adatokra a gépjármű díjkategóriájának megállapítása érdekében van szükség. Amennyiben Ön a felsoroltakon túl további – személyes – adatokat hoz a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tudomására, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a nemzetiutdij.hu/Adatvédelem menüpont 2.2.3. pont alatt megtalálható, levelezés útján történő ügyintézésre irányadó adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje.
 • Kérjük, csatolja a vásárláskor kapott e-matrica ellenőrző szelvényről készült fotót vagy pdf dokumentumot vagy a visszaigazoló e-mail üzenet képét vagy sms-ben történt vásárlás esetében a nyugtázó értesítés képét, melyen legyen jól olvasható az e-matrica sorszáma, a vásárlás ideje és a díjkategória.
 • Csatolnia kell az eljárás szolgáltatási díj (bruttó 1 470,-Ft) befizetésének, továbbá a kategória különbözet befizetésének igazolását. Átutalás adatai:
  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt;
  K&H Bank 10402142-49555557-57541375
  Közlemény: a felszólító levélen szereplő azonosítószám vagy ennek hiányában „Szolgáltatás” és az érintett rendszám feltüntetése.

Amennyiben szeretne kedvezményes pótdíjmegfizetés (pótdíjmaximalizálás vagy pótdíjamnesztia) vagy részletfizetés lehetőségével élni, kérjük, jelezze az ezekről szóló igénylőlap e-mailhez csatolásával.

Tájékoztatjuk, hogy a NÚSZ Zrt. az Ön által benyújtott dokumentumok alapján jár el, azok valóságnak történő megfelelését nem ellenőrzi. Ezért amennyiben a benyújtott dokumentumok tartalmát illetően megalapozott kétség merül fel, a NÚSZ Zrt. a szolgáltatással kapcsolatos jognyilatkozatát megtámadhatja.

A valótlan tartalmú nyilatkozat jogkövetkezményeinek viselésére teljes egészében a nyilatkozatot tevő személy köteles, ide értve különösen a szolgáltatás során esetlegesen visszavont pótdíjaknak a NÚSZ Zrt. részére történő megfizetését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tájékoztató letöltése (pdf)