Ügyfélszolgálati szolgáltatások

A lent felsorolt szolgáltatások igénybevételéhez és a pótdíjhoz kapcsolódó ügyintézéshez a nem tulajdonosként vagy üzembentartóként eljáró magánszemélyeknek meghatalmazással kell rendelkezniük. Az ehhez szükséges formanyomtatványt itt lehet letölteni. A jogi személy nevében eljárók csak cégszerű meghatalmazás birtokában indíthatják az ügyintézést, az aláírásra jogosult személyeknek ehhez aláírási címpéldányra és cégkivonatra (másolatra) is szükségük van. A meghatalmazással kezdeményezett szolgáltatások vagy pótdíjhoz kapcsolódó ügyintézés esetén a meghatalmazott adatainak egyeztetése céljából személyazonosító okmányok bemutatására is szükség van.

A szolgáltatások általános forgalmi adót tartalmazó díja egységesen 1470 Ft (ügyintézési díj). Ha azonos alkalommal az ügyintézés ugyanazon gépjármű vonatkozásában történik, és több, a gépjárműre megváltott jogosultságot érint, a ügyintézési díjat kérelmenként csak egyszer kell megfizetni.

Az eljárás nem folytatható le, ha a szolgáltatást igénybe vevő kérelme előterjesztésével egy időben, vagy legkésőbb a NÚSZ Zrt. felhívásától számított 90 napon belül nem nyújtja be hiánytalanul valamennyi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratot.

 

Átírás

Ha a jármű tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza, vagy az annak használatát lehetővé tévő jogviszony megszűnik, kérhető a jogosultság érvényesítése (átírása) más, azonos díjkategóriába tartozó járműre. Az átírásból eredő forgalmi rendszám változás átvezetéséhez:

  • le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt, vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést,
  • be kell mutatni az új jármű forgalmi engedélyét annak igazolására, hogy a jármű díjkategóriája megegyezik a korábbi jogosult jármű díjkategóriájával,
  • be kell mutatni a jármű eladását igazoló, a közlekedési igazgatási hatóság által érkeztetett okiratot vagy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő más jogviszony megszűnését igazoló okiratot, amely igazolja, hogy a gépjárműhasználatot lehetővé tévő jogviszony megszűnt. Az Ügyfélkapun keresztül bejelentett tulajdonos vagy üzembentartó változás igazolására az elektronikusan visszaérkező igazolás, vagy határozat bemutatása is elegendő.

Az érintett járműre váltott autópálya-matrica sorsát célszerű az adásvételi szerződésben rendezni, a későbbi pótdíjas esetek elkerülése, illetve tisztázásuk elősegítése érdekében. Ehhez Társaságunk honlapján elérhető egy szerződésminta, amelyben az eladó és a vevő nyilatkozhat a rendszámot érintő úthasználati jogosultságok sorsáról. Ezen minta bárki számára szabadon felhasználható.

A jogosultság akkor is átírható, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy az átírásban érintett mindkét jármű vonatkozásában egyidejűleg jogosult nyilatkozatot tenni, a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt vagy nyugtázó értesítést bemutatja, és megfizeti a szolgáltatási díjat. Az érvényesség megkezdését követően ezen a módon csak a havi és az éves e-matrica írtható át (megyei matrica átírása másik járműre, de csak ugyanarra a megyére lehetséges), a heti jogosultságot csak az érvényesség megkezdése előtt lehet átírni. 

Ha az átírásban érintett két jármű nem esik azonos díjkategóriába, az átírás a díjkategória-különbözet megfizetésével lehetséges oly módon, hogy a különbözetet az érvényesség teljes időtartamára kell megfizetni.

 

Rendszámcsere

Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre – az 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése ellenében – a NÚSZ Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az átírásra vonatkozó szabályok az irányadók azzal kiegészítve, hogy a kérelmezőnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell. Ha a rendszám általános, a tulajdonos, vagy a nyilvántartásba vétel országára tekintet nélküli cseréjét jogszabály írja elő, úgy a jogosultság átírása ingyenes.

 

Lopás / totálkár

Ha a gépjárművet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendőrség vagy a biztosító erről szóló igazolásának bemutatása esetén Társaságunk vagy közreműködő partnerünk ügyfélszolgálati irodája – az1470 Ft ügyintézési díj megfizetése ellenében – új, az előzővel megegyező díjkategóriára és érvényességi időre szóló jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt ad ki.  

 

Téves díjkategória / kategória módosítás

Téves díjkategória-megállapítás esetén, a jogosultság érvényességi időtartamán belül – 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése ellenében – lehetőség van a díjkategóriát a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodájában a megfelelő díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett a díjrendeletben meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, valamint a gépjármű forgalmi engedélyét. Az új, megfelelő díjkategóriájú jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követő díjkategória helyesbítés nem mentesít az előzetesen kiszabott pótdíj vagy pótdíjkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

Rendszám elírás

Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig – a téves rendszám miatt kapott pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül – az 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése mellett – lehetőség van a rendszám megfelelő módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. A módosítást követően a jogosultság a módosított rendszámra lesz érvényes a teljes érvényességi időn belül. A 0 (nulla) és az O karakterek, illetve az „1” és „I” karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során nem kell ügyintézési díjat fizetni.

 

Téves felségjel

Téves felségjel feltüntetése esetén Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában annak megfelelő módosításával lehetőség van a helyes felségjel rögzítésére a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvényt vagy a nyugtázó értesítést, továbbá szükséges megfizetni az 1470 Ft ügyintézési díjat. Ebben az esetben a jogosultság a módosított felségjelre érvényes a teljes érvényességi időn belül.

 

Jogosultság fennállásának igazolása

Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvény, vagy nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik, vagy megsérül, kérhető a jogosultság fennállásának igazolása. Ehhez Társaságunk ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, továbbá szükséges megfizetni az 1470 Ft ügyintézési díjat. Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplő rendszámra és érvényességre adható ki.  

 

Kettős vásárlás

Ha ugyanarra a járműre, részben vagy egészben azonos időszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevő – az 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése ellenében – a kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását. Ha a több jogosultság kezdő érvényességi napja vagy érvényességi időtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha a  későbbi kezdő  érvényességű jogosultság érvényessége még nem kezdődött el, vagy ha már elkezdődött, akkor az eltelt időszakban a másik jogosultság teljes időtartamban érvényes volt. 

 

Visszavásárlás

A NÚSZ ügyfélszolgálati irodáiban – az 1470 Ft ügyintézési díj megfizetése mellett – lehetőség van az úthasználati jogosultságok visszavásárlására is, melyhez be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét, valamint le kell adni a vásárláskor kapott ellenőrző szelvényt vagy be kell mutatni a nyugtázó értesítést. Amennyiben az érvényességi idő már elkezdődött, a visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott járműre előbb megvásárolják az érvényességi idő kezdete és a visszavásárlás közötti időszakot lefedő rövidebb idejű jogosultságot. Megyei matrica visszavásárlására az érvényesség megkezdése után már nincs lehetőség. 

Ügyfélszolgálati irodáinkban vásárlásaikat az alábbi fizetőeszközökkel egyenlíthetik ki vásárlóink:

Készpénz

  • forint, Euro 

(Amennyiben Euróval szeretne fizetni, az ügyfélszolgálatokon közzétett árfolyam mellett kérjük vegye figyelembe, hogy a legnagyobb elfogadható címlet a 200 Eurós bankjegy, a legkisebb elfogadható érme 1 Euro. A visszajáró összeget kizárólag forintban áll módunkban kifizetni.)

Bankkártya

  • Master Card, Maestro, Visa, VisaElectron, V-PAY és JCB


Egyéb fizetőeszközök 

ITS-Balaton Card

A csekkfüzet az érvényesség ideje alatt az alábbiakra jogosít:

  • egy alkalommal 1500 Ft kedvezmény D1 kategóriájú heti e-matrica megvásárlására (a fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló),
  • egy alkalommal 1500 Ft kedvezmény heti motoros e-matrica megvásárlására (a fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló).

Hungary Card

A kártya az érvényességi ideje alatt az alábbiakra jogosít:

  • egy alkalommal 1500 Ft kedvezmény D1 kategóriájú heti, havi vagy megyei e-matrica megvásárlására (a fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló),
  • egy alkalommal 1500 Ft kedvezmény heti motoros e-matrica megvásárlására (a fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló),
  • egy alkalommal 1500 Ft kedvezmény havi motoros e-matrica megvásárlására (a fennmaradó összeget készpénzben egyenlítheti ki a vásárló).

A fenti fizetési módok mellett irodáinkban a belső pénzügyi és számlázási szabályokban fogalt összeghatárnak megfelelő értékek esetében lehetőség van az átutalásos fizetési mód kiválasztására is. Az átutalás szabályaira vonatkozó információkról bővebben magyar nyelven a nap 24 órájában, német nyelven hétköznap és angol nyelven minden nap 8-16 óráig hívható +36 (36) 587-500 információs vonalunkon  tájékozódhat.

További hasznos linkek:

Formanyomtatvány letöltése